SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU NHỰA

SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU NHỰA

Khuôn mẫu, Thiết bị công nghiệp
Sản xuất, chế tạo khuôn mẫu là quy trình tạo ra khuôn đúc sản phẩm nhựa. Để có một sản phẩm nhựa thông số chính xác theo yêu cầu, bạn cần phải trải qua nhiều bước. Bước quan trọng nhất chính là chế tạo khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa. Khuôn mẫu là nơi nhựa được phun vào để tạo hình sản phẩm. Khuôn mẫu được sử dụng tạo ra tất cả các sản phẩm nhựa trong cùng một đơn hàng. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo khuôn mẫu chuẩn xác thông số đến từng milimet. Hiện nay, không có nhiều đơn vị gia công nhựa đủ khả năng đảm nhận cả vai trò sản xuất khuôn mẫu. SHINTECH hoàn toàn hội tụ đủ các điều…
Read More